Melanoom

BRAFTOVI® (encorafenib) + MEKTOVI® (binimetinib)

Braftovi® is verkrijgbaar als harde capsules van 50 mg en 75 mg. Mektovi® is verkrijgbaar als filmomhulde tablet van 15 mg.

BRAFTOVI® in combinatie met MEKTOVI® is geïndiceerd voor:

 • Behandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met BRAF V600-mutatie.1,2

Referenties: 1. SmPC Braftovi 2. SmPC Mektovi

Log in als zorgprofessional

BRAFTOVI® (encorafenib)

Braftovi® is verkrijgbaar als harde capsules van 50 mg en 75 mg.

Encorafenib is geïndiceerd:1

 • in combinatie met binimetinib, voor de behandeling van volwassen patiënten met nietreseceerbaar
  of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie (zie rubrieken 4.4 en 5.1).
 • in combinatie met cetuximab, voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd
  colorectaal carcinoom (CRC) met een BRAF V600E-mutatie, die eerder systemische therapie
  hebben ontvangen.

Referenties: 1. SmPC Braftovi

Log in als zorgprofessional

BUSILVEX® (busulfan)

BUSILVEX® is een concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie en wordt geleverd in kleurloze ampullen; elke ampul bevat 60 mg busulfan.

 • Busilvex® gevolgd door cyclofosfamide (BuCy2) is geïndiceerd als voorbereidende behandeling voor een conventionele hemopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiënten als deze combinatie beschouwd wordt als de beste optie.1
 • Busilvex® gevolgd door fludarabine (FB) is geïndiceerd als voorbereidende behandeling voor een hemopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiënten die kandidaat zijn voor een verminderde intensiteit conditionering (RIC) regime.1
 • Busilvex® gevolgd door cyclofosfamide (BuCy4) of melfalan (BuMel) is geïndiceerd als voorbereidende behandeling voor een conventionele hemopoëtische stamceltransplantatie bij pediatrische patiënten.1

Referenties: 1. SmPC Busilvex

Log in als zorgprofessional

NERLYNX® (neratinib)

Nerlynx® is verkrijgbaar als ovale, rode filmomhulde tablet. Elke filmomhulde tablet bevat neratinibmaleaat, overeenkomend met 40 mg neratinib.

Nerlynx® is geïndiceerd voor langdurige adjuvante behandeling van volwassen patiënten met hormoonreceptorpositieve borstkanker met HER2-overexpressie/-amplificatie in een vroeg stadium die minder dan een jaar geleden hun eerdere adjuvante behandeling met trastuzumab hebben afgerond.1

Referenties: 1. SmPC Nerlynx

Log in als zorgprofessional

Publication code: 20200155