Peer-to-peer

IMPemBra studie

IMPemBra studie

Lisette Rozeman, arts-onderzoeker in het NKI-AVL geeft toelichting op achtergrond en preliminaire resultaten van de IMPemBra studie.

ESMO september 2018

Neoadjuvante BRAF-MEK remming bij melanoom

Neoadjuvante BRAF-MEK remming bij melanoom

Stephanie Blankenstein, artsonderzoeker aan het NKI-AVL in Amsterdam geeft toelichting op de REDUCTOR trial naar neoadjuvante cytoreductieve behandeling met BRAK/MEK inhibitie bij niet-resectabel melanoom.

ESMO september 2018

Switch naar checkpoint remmer na targeted therapie

Switch naar checkpoint remmer na targeted therapie

Irene Reijers, aankomend PhD-student in het NKI-AVL in Amsterdam geeft toelichting op haar retrospectieve analyse naar de effecten van een switch van targeted therapie naar checkpoint inhibitie op verschillende momenten (tijdens respons of na progressie).

ESMO september 2018

Prognostic factors in primary melanoma

Prognostic factors in primary melanoma

Dr. Paul Lorrigan gives an overview of the session on prognostic factors in primary melanoma:

 • The low risk paradox
 • Areas in development for prognostic factors
 • Circulating tumor DNA
 • Adjuvant therapy strategy

ESMO september 2018

BRAF-MEK-PD1-inhibition in melanoma

BRAF-MEK-PD1-inhibition in melanoma

Prof. Paolo Ascierto geeft zijn visie op rationale en vorderingen met gecombineerde BRAF-MEK inhibitie en PD1-blokkade:

 • Rationale voor het combineren van targeted therapie en immuuntherapie
 • Fase 1 data
 • KEYNOTE 022 deel 3
 • IMPemBra studie

ESMO september 2018

Treating BRAF-mut melanoma

Treating BRAF-mut melanoma

Prof. Paolo Ascierto, melanoom expert,
geeft een mini lezing over de huidige
behandeling van BRAF-gemuteerd
gemetastaseerd melanoom:

 • Behandelalgoritme
 • BRAF-MEK combinaties effectiviteit
 • BRAF-MEK combinaties bijwerkingen profiel

ESMO september 2018

Melanoom: targeted- plus immuuntherapie

Melanoom: targeted- plus immuuntherapie

Prof. dr. Christian Blank, internistoncoloog bij het NKI-AvL, geeft toelichting op zijn selectie van het belangrijkste nieuws van ESMO 2018 op het gebied van targeted- plus immuuntherapie bij melanoom.

 • CheckMate 067: 4 jaars follow up van een fase III studie naar nivolumab plus ipilimumab bij gevorderd melanoom.
 • CheckMate 511: twee behandelschema’s van nivolumab plus ipilimumab bij patiënten met gevorderd melanoom.
 • Keynote-022: fase II studie van eerste lijn dabrafenib en trametinib plus pembrolizumab of placebo bij BRAF gemuteerd gevorderd melanoom.
 • IMPemBra: fase II studie van pembrolizumab in combinatie met intermittent dabrafenib/trametinib bij melanoom patiënten met een BRAFV600 mutatie.

ESMO september 2018

Melanoom: making cold tumor hot

Melanoom: making cold tumor hot

Prof. dr. Christian Blank, internistoncoloog bij het NKI-AvL, geeft toelichting op zijn selectie van het belangrijkste nieuws van ESMO 2018 op het gebied van melanoom.

 • Twee onderzoeken naar de TLR9 agonisten SD-101 en IMO-2125 in combinatie met immuuntherapie.
 • T-VEC bij stadium IIB-IVM1c melanoom patiënten.

ESMO september 2018

Melanoom: Neoadjuvant - adjuvant

Melanoom: Neoadjuvant - adjuvant

Prof. dr. Christian Blank, internistoncoloog bij het NKI-AvL, geeft toelichting op zijn selectie van het belangrijkste nieuws van ESMO 2018 op het gebied van neoadjuvante en adjuvante behandeling bij melanoom.

 • COMBI-AD: adjuvante behandeling van dabrafenib plus trametinib bij patiënten met stadium III melanoom en een BRAF V600-mutatie.
 • OpACIN-neo: het identificeren van het optimale behandelingsschema van ipilimumab plus nivolumab in de neoadjuvante setting.

ESMO september 2018

Publication code: 20200158